Elever

Välkommen till Consensums portal för alla elever i Lund och Sollentuna. Här kan du logga in till Schoolsoft, du kan också läsa viktiga dokument och se läsårstiderna.

Om du har något extra viktigt du vill diskutera med oss är du välkommen att fylla i en klagomålsblankett, vi läser och lyssnar på dig! Du kan också ringa eller skriva ett vanligt mail, våra kontaktuppgifter hittar du på sidan kontaktuppgifter.


Klagomålshantering
Kontaktuppgifter