Klagomålshantering på Consensum

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras.

Vi lyssnar gärna på dig!

Om Du inte upplever dig nöjd med din studietid på Consensum och önskar framföra klagomål eller synpunkter hänvisar vi först och främst att Du ska vända sig till din mentor/lärare och i andra hand till rektor. Om du inte känner dig trygg i detta eller upplever att du inte får gensvar på dina synpunkter så ska du vända dig till Consensums Vd Niklas Anderberg, e-post; niklas.anderberg@consensum.se.  Alla medarbetare på skolan har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till behörig person.

Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Givetvis följer vi upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig. Vi ser gärna att du fyller i blanketten till höger för vår formella klagomålshantering.

Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Likabehandlingsplan som du kan ta del av under fliken viktiga dokument i menyn.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sen ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.