Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur du skall ansöka till någon av inriktningarna hos Consensum, tala med din studie- och yrkesvägledare (SYV).

Om det är något ni undrar använd telefonnumret nedan, eller skicka oss ett e-brev. Vi svarar gärna på frågor om utbildningen, skolan, lärarna och berättar hur vi kan göra din gymnasietid betydelsefull – för dig och för alla andra du kommer att stöta på i din framtida karriär.

Consensum Postadress: Consensum, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna
E-post: info@consensum-sollentuna.se
Webbplats: www.consensum-sollentuna.se
Växel: 0774-414150

Personal

Jyrki Westman

Rektor
08-623 07 70
jyrki.westman@consensum.se
Jag tog min lärarexamen 2006 från Umeå Universitet där jag studerade idrott och hälsa samt kostvetenskap, engelska och historia.

Jyrki Westman

Jag tog min lärarexamen 2006 från Umeå Universitet där jag studerade idrott och hälsa samt kostvetenskap, engelska och historia. De senaste tio åren har jag undervisat olika idrotts- och friskvårdskurser och älskar verkligen mitt jobb som sedan 2014 också innefattar ett rektorsuppdrag. Att få vara en del av Consensum och dess utveckling känns mycket givande i min roll som rektor. Jag är oerhört stolt över alla duktiga elever vi skickar ut i arbetslivet och som på ett övertygande sätt innehar en kompetens att bemöta människor i många olika situationer.
Personal

Simon Gunnarson

Lärare och Administratör
08 - 120 993 56
simon.gunnarson@consensum.se
Jag fick min lärarexamen från Stockholms Universitet 2012. Inom Consensum har jag arbetat sedan januari 2014

Simon Gunnarson

Jag fick min lärarexamen från Stockholms Universitet 2012. Inom Consensum har jag arbetat sedan januari 2014, och utöver min undervisning har jag hand om skolans administration. Mitt stora fritidsintresse är språk, i alla dess former.
Personal

Joanna Lundin

Mentor för: 181B, 172, 163B
08-120 472 77
joanna.lundin@consensum.se
Personal

Carl-Johan Rolfhamre

Mentor för: 181A, 163A
08-120 472 76
carl-johan.rolfhamre@consensum.se
Personal

Melvin Sundström

Lärare
08-120 230 43
melvin.sundstrom@consensum.se
Efter studier vid både Uppsala Universitet och University of Exeter (UK) fick jag min gymnasielärarexamen i historia och engelska 2005.

Melvin Sundström

Efter studier vid både Uppsala Universitet och University of Exeter (UK) fick jag min gymnasielärarexamen i historia och engelska 2005. Här på Consensum undervisar jag i dessa två ämnen samt religionskunskap. Och tur är väl det, eftersom jag är förälskad i det förflutna samtidigt som jag är kultur- och språkintresserad. Det roligaste jag vet med läraryrket är att se när mina elever gör framsteg och börjar tycka att mina ämnen är lika intressanta som jag tycker att de är! På icke arbetstid är det familjen, matlagning, musik, film och litteratur som dominerar.
Personal

Maria Wahlberg

Lärare
08-120 230 45
maria.wahlberg@consensum.se
Jag undervisar i vård- och omsorgsämnena. 1996 fick jag min sjuksköterskelegitimation och ett par år senare specialisering till anestesisjuksköterska.

Maria Wahlberg

Jag undervisar i vård- och omsorgsämnena. 1996 fick jag min sjuksköterskelegitimation och ett par år senare specialiserade jag mig till anestesisjuksköterska. Jag har arbetat i akutsjukvården cirka 15 år med ett avbrott 2006-07, då jag läste till yrkeslärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har nyligen beslutat mig för att jobba som lärare på heltid för att inspirera flera till att arbeta inom vård och omsorg. Att arbeta med människor är otroligt roligt, viktigt och betydelsefullt. På fritiden umgås jag med min stora familj och älskar att vara ute i skärgården.
Personal

Anna Pihlström-Martin

Lärare, speciallärare
08-120 993 59
anna.pihlstrom-martin@consensum.se
Jag har bildlärarexamen. Under senare år har jag parallellt med arbete studerat svenska/svas och specialpedagogik på Stockholms Universitet.

Anna Pihlström-Martin

Jag har bildlärarexamen från Konstfack och har arbetat länge med barn och ungdomar inom grundskola och de senaste fem åren på gymnasiet. Under senare år har jag parallellt med arbete studerat svenska/svas och specialpedagogik på Stockholms Universitet. Jag älskar mötet med elever och att tillsammans med dem utveckla kunskaper, färdigheter och insikter. Fritiden ägnar jag åt skapande verksamhet inom konst, musik, trädgård, bak etc.
Personal

Maria Hermansson

Lärare
08-120 230 43
maria.hermansson@consensum.se
Jag utbildade mig vid Linköpings Universitet och tog min examen som gymnasielärare i engelska och samhällskunskap 1999. Att förmedla...

Maria Hermansson

Jag utbildade mig vid Linköpings Universitet och tog min examen som gymnasielärare i engelska och samhällskunskap 1999. Att förmedla kunskaper som ger eleverna möjlighet att bättre kunna tolka vår föränderliga värld och navigera i den tycker jag är oerhört viktigt, och jag hoppas kunna väcka engagemang och intresse hos eleverna för det samhälle vi lever i. Har eleverna dessutom goda kunskaper i engelska kommer de långt, både med vidare studier eller på resor och i möten med andra människor. Mitt mål som lärare och mentor är att bygga självförtroende hos eleverna både vad gäller deras ämneskunskaper men också i deras personliga utveckling under gymnasietiden. Det bästa med läraryrket är samspelet med eleverna, och det alltid går att utvecklas i sitt yrke.På fritiden är jag med familjen, umgås med vänner över en bit mat, och jag älskar att läsa!
Personal

Susanne Palm

Lärare
08-120 230 45
susanne.palm@consensum.se
Personal

Eva Strandlid

Skolsköterska
08-120 472 78
eva.strandlid@consensum.se
Personal

Peter Madsen

08 - 120 993 56
peter.madsen@consensum.se
Personal

Suzanne Wallin

08-120 230 43
suzanne.wallin@consensum.se
Personal

Caroline Helenius

Lärare
08-120 993 59
caroline.helenius@consensum.se
Jag undervisar i vård- och omsorgsämnen här på Consensum. Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Örebro universitet.

Caroline Helenius

Jag undervisar i vård- och omsorgsämnen här på Consensum. Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Örebro universitet och har arbetat inom lungmedicin, kardiologen och psykiatrin. Jag brinner för att undervisa och handleda människor och utbildade mig till lärare på Lärarhögskolan vid Stockholms universitet 2008. Jag är legitimerad och behörig vårdlärare. För mig är det alla fantastiska möten och samtal med våra fina elever som inspirerar mig i mitt yrke. När jag är ledig umgås jag med min familj, lyssnar gärna på musik och läser böcker.
Personal

Charlotte Malik Strååt

Specialpedagog / Biträdande rektor VUX
08-120 472 65
charlotte.straat@consensum.se
Personal

Terese Forsell

08-120 993 59
terese.forsell@consensum.se
Personal

Eleine Friberg

Lärare

eleine.friberg@consensum.se
Personal

Anita Hedtjärn

Kurator
08-623 07 40
anita.hedtjarn@consensum.se
Personal

Elias Karat

Studie- och yrkesvägledare
08-623 07 31
elias.karat@consensum.se