Arkiv: Aktuellt

Utvärdering elevkortet

bricka_skollunch

Innan höstlovet gjorde vi en utvärdering av vårt införande av lunchkortet detta läsår. Utvärderingen visar tydligt att eleverna föredrar detta upplägg istället för en traditionell skolmatsal då 93% av 70 svar vill fortsätta med lunchkortet. Vi har även fått många bra synpunkter och önskemål som vi i ledningen under höstlovet ska framföra till Elevkortet i ett möte. Klicka på ”läs mer” för att komma åt en sammanställning av utvärderingen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tråkiga nyheter

Inställd utlandspraktik!
P.g.a. säkerhetsläget i världen har vi valt att ställa in utlandspraktiken för det här läsåret. Vi har platser i Turkiet och i Tanzania och vi bedömmer båda dessa länder som för osäkra för att vi ska känna oss trygga med att skicka våra elever dit. UD avråder från resor till Turkiet p.g.a. oroligheterna i Syrien, och Tanzania bedömer vi som för osäkert p.g.a ebolaepidemin.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar