Entreprenöriellt lärande

Vi tror att lusten att lära föds ur en känsla av att kunna påverka sin inlärning. Därför jobbar vi med entreprenöriellt lärande. Tillsammans skapar vi kunskap som är meningsfull och som går att tillämpa praktiskt, i verkliga livet.

Kreativ entreprenörsanda

På Consensum får du möjlighet att utveckla din kreativitet och din initiativförmåga. Tillsammans med engagemang och drivkraft är detta viktiga förutsättningar för att du ska förverkliga dina visioner. Dessutom finns i utbildningen en speciellt framtagen kurs för att stimulera till entreprenörsanda. Oavsett om du ska arbeta med ett eget företag eller som anställd i framtiden är det en oerhörd tillgång att kunna utveckla och genomföra sina idéer.

Ämnesövergripande teman

För att skapa helheter och sammanhang i det du lär dig arbetar vi i ämnesövergripande teman, ett arbetssätt där du får möjlighet att utveckla din ansvarförmåga. Verkligheten är inte uppdelad i olika ämnen och kurser utan vi använder vår samlade kunskap i de situationer vi möter. I temana låter vi olika kurser smälta samman och bilda en helhet. Dessa introduceras med gemensamma genomgångar i form av föreläsningar, där vi på olika sätt inspirerar och åskådliggör temat. Inbjudna gästföreläsare som är experter på sitt område förekommer också regelbundet.  Att arbeta ämnesövergripande främjar djupinlärning och förståelse. Dessutom är metoden mera anpassningsbar till olika individers lärstil och behov av tid.

Viktigt samspel

Alla studerande på skolan tillhör en klass och varje klass är indelad i basgrupper. Mycket av studierna och inlärningen sker individuellt och i den lilla gruppen, där man arbetar med olika uppdrag, diskuterar eller har övningar tillsammans. Vi lägger stor vikt vid processen i gruppen för att förbereda eleverna för ett teamarbete inom vård och omsorg.

Struktur

På vår studieplattform har du en studiehandledning där läsårets tema är grovplanerade. I studiehandledningen finns också ämnesplaner med mål och kunskapskrav. Denna underlättar din egen studieplanering och ger en övergripande struktur på kursinnehållet.

Lärstilar

För att bemöta olika inlärningsstilar är undervisningen varierad. När du börjar på skolan görs en lärstilsanalys, vilken ska hjälpa dig att förstå din inlärningsstil. För att synliggöra allas styrkor och resurser varierar vi också redovisningsformerna. Vi blandar metoder för olika inlärningsstilar, arbetar med diskussionsseminarier, rollspel, skriftliga inlämningsarbeten, hemtentor, frågesporter, etc.

Kunskapstorg

På det schemalagda Kunskapstorget finns flera olika studiestugor som ger tillfälle att själv, utifrån givna ramar, välja vad du vill arbeta med och få stöd eller utmaningar i ditt lärande. Du har även tillgång till ämnets lärare för handledning.

Nära verkligheten

Verkligheten knyts till teorin med studiebesök, intervjuer, metodövningar och arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL omfattar 15-20 v under dina tre gymnasieår, beroende på fördjupning/inriktning. I åk 3 har du också möjlighet att göra en period av arbetsplatsförlagt lärande utomlands, i länder som Spanien, England eller Danmark.

Arbetsro för eftertanke

Dagen är inte uppsplittrad i korta lektioner utan du arbetar i längre sammanhängande pass vilket erbjuder möjlighet till eftertanke och reflektion. Varje klass har sitt hemklassrum och vid självständiga studier väljer du själv utifrån dina behov din arbetsplats på skolan. Det är vanligt att man sitter kvar på skolan och pluggar efter dagens slut.

Utvärdering

Varje fredag samlas alla i sina respektive klasser och utvärderar sin vecka. I samlingen är det tillåtet att tala om allt mellan himmel och jord som berör oss. Cirka en gång i månaden har vi istället olika friskvårdsaktiviteter tillsammans. Vår intention är att skapa en studiemiljö som utmanar, skapar nyfikenhet och stimulerar till eget ansvar.

Individuella val

Under ditt första läsår väljer du den programfördjupning/inriktning som du är intresserad av. Vilka kurser som ingår kan du se i kursplanerna under respektive programfördjupning/inriktning i menyn. Du gör också ditt individuella val på 200p. På Consensum lyssnar vi in dina önskemål, vilket gör att utbudet av kurser för individuellt val kan skifta mellan läsåren.

 

 

 

 • Akutsjukvård

  Akutsjukvård

  • Vård- och omsorgsprogrammet med HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE inriktning.

  Läs mer

 • Hälsa och friskvård

  Hälsa och friskvård

  • Vård- och omsorgsprogrammet med HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE fördjupning.

  Läs mer