Utmärkelser

  • Idéskola 2005 – Utifrån Consensum höga attraktion och vårt tematiska arbetssätt blev vi utsedda för att vara navet i ett nätverk för andra skolors utveckling på området.
  • Pilotskola inom lärlingsutbildning 2008
  • Referensskola för skolverket avseende entreprenöriellt lärande
  • Vinnare av Yrkes-DM 2012
  • Andra plats placering i Ungföretagsamhetsmässan 2012.