Vad hände sen – Louise

Consensum en lyckoträff!

louise

Mina tre år på Consensums vård- och omsorgsprogram var en riktig lyckträff. Det finns en familjär stämning, lärarna lyssnar på eleverna, kreativiteten främjas, lärarna är bra… Dessutom får man bra stöd om man inte förstår något eller har svårt med något ämne. Något som jag tycker är bra är att man får frukt på eftermiddagarna så man orkar med den sista lektionen, och frukost på morgonen om man inte hann äta det hemma. Det är riktigt bra skola helt enkelt.

Efter studenten kom jag in på högskolan direkt, på sjuksköterskeprogrammet. Jag vet att jag aldrig hade kommit in eller ens sökt till högskolan om jag inte hade valt Consensum. Consensum gav mig drömmar och mål som jag allt eftersom uppnådde eller är på väg att uppnå. Lärarna tror på en, ger sitt stöd och ser till att man vågar drömma och sedan når målen.

I grundskolan tyckte jag att skolan var tråkig och studiemotivationen var inte på topp. När jag tog studenten på Consensum hade jag ett mycket bra betyg och jag ville plugga vidare direkt efteråt!

/Louise Klingberg studenten 2012,
Consensum Sollentuna