Vård- och omsorgsprogram

Det här är utbildningen för dig som vill ha ett meningsfullt och spännande arbete, där arbetsuppgifterna varierar och ingen dag är den andra lik. Efter examen från programmet ska Du kompetens att direkt kunna arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

På Consensums Vård- och omsorgsprogram får du kunskaper om vård, omvårdnad och omsorg för att kunna stödja och hjälpa människor vid ohälsa, sjukdom eller funktionshinder. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser oavsett akut sjukdom eller långvarig ohälsa. Du får också kunskap om friskvård för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för ett liv med välbefinnande och livskvalitet.

Vill du studera vidare är möjligheterna och karriärvägarna många, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom, polis, brandman, tandsköterska, psykolog, lärare/idrottslärare, hälsopedagog, SPA-terapeut m m.

På Consensum erbjuder ett Vård- och omsorgsprogram med två högskoleförberedande fördjupningar

Akutsjukvård

Hälsa och friskvård