Fördjupning mot akutsjukvård

I vissa situationer går inte sjukdom och skador att förebygga. Plötsligt blir akut vård den enda lösningen. Akutsjukvård ställer krav på ständig förberedelse, beredskap och reaktion – insatser måste sättas in utan misstag och utan tvekan. Consensums utbildning med fördjupning på akutsjukvård förbereder dig för dessa situationer, där du måste ta hand om akut sjukdom eller en svår skada. Med en undersköterskeutbildning i akutsjukvård kan du bland annat arbeta på akutmottagning, med intensivvård eller på vanlig vårdavdelning; överallt där snabbhet och kunskap kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Utbildning

Det finns behov av akutsjukvård inom alla områden där du som vårdare måste ha kunskaper och beredskap för att snabbt kunna identifiera symptom och sätta in åtgärder. Under din utbildning kommer du bl.a. läsa kursen räddningsmedicin där du kommer att lära dig medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akut sjukdom och skada. Vi lär oss om räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation och hur de samverkar med varandra. I kursen akutsjukvård tar vi oss in på akutmottagningen och sjukhuset och läser om hur vi vidare tar hand om svårt sjuka och skadade patienter. Du studerar katastrofmedicin, lär dig hur du kommunicerar med vårdtagare och närstående under traumatiska förhållanden, och att förstå vanliga reaktioner hos äldre, psykiskt sjuka och missbrukare vid akuta situationer.

Framtid

Efter din utbildning i akutsjukvård står en lång rad alternativ öppna. Med kompetens som undersköterska finns många arbeten inom landsting och kommun. Din utbildning på Consensum öppnar ett stort antal vägar till fortsatta studier, och det finns en mängd påbyggnadsutbildningar, högskole- och universitetskurser för den som vill gå vidare: ambulanssjukvårdare eller ambulans-sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, brandman, socionom och polis eller arbete inom räddningstjänsten.