Fördjupning mot hälsa och friskvård

Verksamheten inom vård och omsorg handlar inte bara om att rätta till det som redan blivit fel. Det handlar lika mycket om att förebygga, och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett friskt och hälsosamt liv. Kroppen och hälsan är det viktigaste du har. Genom att erbjuda sundare alternativ och vårda det som redan är friskt kan du motarbeta de problem som blivit allt mer framträdande i vårt moderna samhälle: stress och utbrändhet, trötthet och depression, allergier och förslitningar. Du lär dig även hur man behåller hälsa med komplementärmedicinska metoder som t.ex. massage.

Utbildning

På Consensums hälsoinriktade utbildning lär du dig fördelarna med en sund livsstil, kostens betydelse för ditt välbefinnande, och hur den friska kroppen bör underhållas.
Vi undervisar i ergonomi och stresshantering för att du ska kunna förebygga förslitningsskador och utmattningsdepression. Du lär dig massage och andra komplementära metoder för ökad rörlighet, avslappning och smärtlindring. Genom fysisk och psykisk träning, och genom att förstå kroppens behov och möjligheter, stärker vi oss inför de utmaningar vi stöter på i vardagen – din, vår och vårdtagarens.

Framtid

Efter din utbildning i hälsa och friskvård står en lång rad alternativ öppna. Med kunskap om rehabilitering och förebyggande hälsovård i bagaget har du också chansen till arbete inom rekreation och friskvård i resebranschen. Som undersköterska finns arbeten inom landsting och kommun, där man har fokus på det friska. Hälso- och friskvårdens betydelse för ett effektivt, sjukdoms- och stressförebyggande företagsklimat har blivit allt mer klar, både betraktad som personalvård och ur ekonomiskt perspektiv. Du kommer att kunna arbeta med människors hälsa på olika sätt genom t ex individuell hälsocoaching och hälsoaktiviteter för grupper. En utbildning inom hälsa och friskvård på Consensum öppnar ett stort antal vägar till fortsatta studier, och det finns en mängd påbyggnadsutbildningar, högskole- och universitetskurser för den som vill gå vidare, till exempel idrottslärare, spa-terapeut, massör, fritidsledare, dietist, sjukgymnast och hälsopedagog eller folkhälsovetare.