Nyheter Dags för oss att presentera oss som Consensum gymnasiums nya rektorer!

Dags för oss att presentera oss som Consensum gymnasiums nya rektorer!

Vi som tog över som skolledare i augusti heter Charlotte Malik Strååt och Maria Hermansson, båda med ett förflutet på skolan. Charlotte är specialpedagog i grunden och har även arbetat som biträdande rektor på Consensum Komvux. Maria har arbetat som lärare på skolan i fem år och är en av skolans förstelärare. Tillsammans tillämpar de nu ett delat rektorskap, något som de menar ger bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

“För oss handlar det nu om att förvalta och utveckla en fantastisk skola där eleverna är i fokus och utbildningen håller hög kvalitet”, säger Maria Hermansson som också är lärare i engelska och samhällskunskap. 

Charlotte Malik Strååt är inne på samma spår: “Consensum har ett otroligt engagerat och kunnigt lärarlag som varje dag jobbar för att ge våra elever meningsfull undervisning och rätt stöd. Som skolans rektorer vill vi skapa förutsättningar som främjar både lärande och trivsel för alla på skolan.”