Nyheter Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Consensum följer Folkhälsomyndighetens regler om att skolor ska fortsätta att hålla öppet  så att elever som är friska och inte har feber, hosta och/eller influensaliknande symtom ska fortsätta att komma till skolan för undervisning. 

Regeringens nya förordning som ger större frihet för huvudmän att avgöra om en skola ska stängas eller inte tydliggör att en stängning inte får ske för enstaka elever, för grupper av elever eller till exempel för att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare. Då Consensum varken har konstaterade fall av Coronaviruset bland elever eller personal väljer vi därför att fortsätta undervisningen som vanligt tills vidare, men vi följer naturligtvis noga utvecklingen och rättar oss löpande efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Skolans elever i årskurs ett som fått sin praktik inom äldreomsorgen avbruten kommer att fortsätta arbeta med sina praktikuppgifter och får komma in till skolan i mindre grupper för handledning och praktiska övningar under kommande veckor.

Ni är välkomna att höra av er till rektor Charlotte Malik Strååt eller biträdande rektor Maria Hermansson  vid frågor kring detta.

Mvh

Charlotte Malik Strååt och Maria Hermansson

charlotte.straat@consensum.se maria.hermansson@consensum.se