Nyheter Information från Consensums VD angående distansundervisning pga Covid 19

Information från Consensums VD angående distansundervisning pga Covid 19

”Regeringen meddelade på en pressträff idag att man rekommenderar alla gymnasieskolor att övergå till distansundervisning från och med i morgon onsdag. Consensum följer rekommendationen och styrelsen har uppdragit åt våra enheter att så snabbt som möjligt ställa om undervisningen och säkra att vi kan fortsätta ge våra elever en högkvalitativ utbildning.
Jonas Strömgård, VD Consensum”