Nyheter Consensum har bidragit med 20 000kr till Kolandoto Hospital i Tanzania

Consensum har bidragit med 20 000kr till Kolandoto Hospital i Tanzania

Consensum har bidragit med 20 000kr till Kolandoto Hospital i Tanzania genom organisationen Involvaid. Bidraget är en del i ett projekt för att sjukhuset behöver pulsoximetrar och syrgas med anledning av Covid19.

Panemin har varit en utmaning för vården i alla länder. Särskilt drabbade blir befolkningen i länder där det saknas ekonomiska resurser. Consensum har ett mångårigt samarbete med Kolandoto Hospital i Tanzania. Varje år har vi skickat elever från Sollentuna gymnasium dit, för att göra sin slutpraktik. De två senaste åren har pandemin gjort att inga resor blivit av.

För att visa vårt stöd och uppskattning för ett mångårigt utbyte och samarbete samt det gästfria och vänliga bemötande våra elever fått ta emot under sina praktikveckor, stöttar Consensum i år Kolandoto Hospital genom ett bidrag på 20 000 sek. Pengarna kommer att användas till pulsoximetrar och syrgas på sjukhusets IVA-avdelning.

Vi hoppas att åter snart kunna skicka våra elever till Kolandoto och sänder våra varmaste tankar till vårdpersonalen på sjukhuset i deras kamp mot pandemin.