Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill vara väl förberedd för ett spännande arbetsliv inom vård, hälsa, omsorg och med människor i största allmänhet. Med dina nya kunskaper är du rustad att stödja och hjälpa människor vid ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du får kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du utvecklar en helhetssyn på människan och får förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

Du blir högskolebehörig
Vård- och omsorgsprogrammet på Consensum, är ett gymnasieprogram som förbereder dig för högre studier om du vill bli t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, socionom eller liknande. Direkt efter examen har du dessutom ett yrke och kan få jobb som undersköterska eller stödassistent inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Praktik (APL) nära verkligheten
På Consensum har vi mycket nära samarbete med olika arbetsplatser inom vård och hälsa. Arbetsplatsförlagt lärarande (praktik) är en del av din utbildning. Vi vet att en intressant praktikplats ger energi och möjlighet till nya erfarenheter i livet.

Ditt möte med verkligheten befäster dina kunskaper och du utvecklas som person. För många av våra elever har praktiktiden lett till ett efterlängtat jobb efter gymnasiet.

Vård- och omsorgscollege
Skolan är en av fyra gymnasieskolor i Stockholm som är certifierade som Vård- och omsorgscollege (VOC), vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev. Skolor och arbetsgivare inom Vård- och omsorgscollege samverkar för att kunna erbjuda utbildningar och praktikplatser som håller hög nivå.

Fördjupning åk 3

Akutsjukvård

Att kunna hjälpa människor som blir akut sjuka eller utsätts för svåra skador är en fantastisk känsla och samtidigt ett mycket stort ansvar. Väljer du Akutsjukvård får du fördjupade kunskaper om hur människan reagerar vid svåra trauman och kriser. Du får lära dig akut omhändertagande och att prioritera patienter utifrån triagemetoden. Kunskaper om smärta och smärtbehandling är också en viktig del. Din APL får du möjlighet att genomföra inom akutsjukvård, där vi samarbetar med de större sjukhusen i stockholmsområdet.

Undersköterska på akuten, sjuksköterska eller polis?
Med denna fördjupning kan du bland annat arbeta på akutvårdsavdelning, på kirurgavdelning eller annan vårdavdelning på ett akutsjukhus. Här kan kunskap och snabbhet betyda skillnaden mellan liv och död. För den som vill studera vidare finns en mängd högskole- och universitetsutbildningar, t ex sjuksköterska, polis, barnmorska och ambulanssjuksköterska.

Hälsa och Beteendevetenskap

Vill du vara med och skapa möjligheter till ett hälsosamt liv för människor med olika funktionsvariationer? Genom denna inriktning får du kunskaper för att ge barn och vuxna meningsfullhet och stöd i vardagen. Med specialpedagogik, vårdpedagogik och socialpedagogik som grund lär du dig om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsvariationer. Du får fördjupa dig i frågor som rör fysisk och psykisk hälsa, etik och relationer, aktivitet och rörelse, alternativ kommunikation samt vilka tekniska hjälpmedel som erbjuds. Consensum har dessutom en mängd spännande APL-platser att erbjuda på området.

Sjukgymnast, psykolog eller arbetsterapeut?
Direkt efter utbildningen kan du jobba som stödassistent eller elevassistent. Vill du läsa vidare finns det ett stort antal påbyggnadsutbildningar samt högskole- och universitetskurser att välja mellan. Fördjupningen är en utmärkt plattform om du vill läsa vidare till psykolog, socionom, sjukgymnast, lärare, idrottslärare, stödpedagog eller arbetsterapeut.

Öppet hus / skuggning

Öppet hus & skuggning

Har du tankar och funderingar kring ditt gymnasieval kan kanske ett besök på vårt öppna hus hjälpa dig en bit på vägen. Vi svarar gärna på dina frågor och visar dig vad vi har att erbjuda dig. Om du skulle önska är du också mycket välkommen att vara med under en vanlig skoldag på Consensum (skuggning), då får du chansen att ta del av vårt arbetssätt och den fina stämningen på skolan.

Läs mer

Framtiden är ljus

Framtiden ser ljus ut

För dig som varje dag vill göra skillnad för människor är arbetsmöjligheterna närmast oändliga. Fram till 2026 ser det ut att behövas ungefär 240 000 nya medarbetare inom vård och omsorg. Uppgifterna presenteras i Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Rekryteringsrapport 2018 (Sveriges kommuner och landsting, SKL)

Starta din resa mot framtiden med en gymnasieutbildning på Consensum, det ger dig en stark plattform inför kommande yrke och högskolestudier.

Läs vad tidigare elever gör idag

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska1/Sv1 som 2:a språk 100
Programgemensamma ämnen 1100
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a:2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska2/Sv2 som 2:a språk 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Gymnasiearbete 100p
Programfördjupningar 500p
Akutsjukvård 500p
Akutsjukvård 200
Medicin 2 100
Svenska 3 100
Engelska 6 100
Hälsa och beteendevetenskap 500p
Specialpedagogik 2 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Specialpedagogik 100
Svenska 3 100
Engelska 6 100
Individuellt val 200p
Matematik 2a 100
Engelska 7 100
Moderna språk, Franska, steg 1-5 100
Modersmål 1 100
Modersmål 2 100
Historia 1a:2 50
Psykologi 2b 50
Idrott och Hälsa 2 100
Massage 1 100
Barnhälsovård 100
Internationellt arbete 100
Skapande verksamhet 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Räddningsmedicin 100
Entreprenörskap 100